Yhteystiedot

 

 

 

Yhteystiedot

Instrumentti-Äijät Oy

Instrumentti-Äijät Oy
Manulankatu 6
42100 JÄMSÄ
FINLAND

Y-tunnus: 0291080-9

+358 20 780 9430

myynti@instrumenttiaijat.fi

Laskutustiedot 

Verkkolaskuosoite: 003702910809

Operaattori: Maventa (003721291126)

Kysy lisätietoja tai jätä yhteydenottopyyntö!

Konsultoimme mielellämme kaikissa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä, tiedusteluissa ja tarjouspyynnöissä. Ota yhteyttä! Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Instrumentti-Äijät Oy
Manulankatu 6
42100 Jämsä
0207809430
myynti@instrumenttiaijat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Instrumentti-Äijät Oy
Manulankatu 6
42100 Jämsä
040 0641432
toni.salonen@instrumenttiaijat.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Instrumentti-Äijät Oy:n antama toimeksianto tai Instrumentti-Äijät Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin yritystietojen käyttötarkoituksia ovat:

• Asiakkaan tunnistaminen ja asiakkaiden yksilöinti (identifiointi).

• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.

• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Instrumentti-Äijät Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot / Yritystiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja- toimipaikka
 • Kotipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • Asiakkaan todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto
 • Asiakasnumero

Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä

 • Päätoimiala
 • Verohallinnon perustiedot
 • Arvonlisäverovelvollisuus
 • Ennakkoperintärekisteri
 • Kaupparekisteritiedot
 • Työnantajarekisteritiedot
 • Tiedot liiketoimintakielloista
 • Veromaksutiedot
 • Eläkevakuutus (TyEL)
 • Noudatettavat työehtosopimukset
 • Tapaturmavakuutustiedot
 • Tieto työterveyshuollon järjestämisestä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkaan luottotiedot ja työnantajamaksut

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen tiedot tarkistetaan Tilaajavastuurekisteristä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.

Instrumentti-Äijät Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Instrumentti-Äijät ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Instrumentti-Äijät Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Instrumentti-Äijät Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Instrumentti-Äijät Oy:n sähköinen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Instrumentti-Äijät Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Instrumentti-Äijät Oy :n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Instrumentti-Äijät Oy:n palveluksessa sekä Instrumentti-Äijät Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

10. Tietojen säilytysaika

Instrumentti-Äijät Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Instrumentti-Äijät Oy :n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.


11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan asiakaspalvelussa.

Instrumentti-Äijät Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä tiedot sopimusten teon ja laskutustietojen tarkistamisen yhteydessä. Tilaajavastuurekisteriin tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät Instrumentti-Äijät Oy rekisterin tarkistuksen yhteydessä.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Instrumentti-Äijät Oy
Manulankatu 6
42100 Jämsä
040 0641432
toni.salonen@instrumenttiaijat.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, y-tunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tilaajavastuurekisteristä varmennettuun osoitteeseen.

Instrumentti-äijät ja ämmät

Ota meihin yhteyttä!

Toni Salonen

Toimitusjohtaja

  +358 400 641 432
  toni.salonen@instrumenttiaijat.fi

Jarno Neulaniemi

Asennusvalvonta/työnjohto 

  +358 40 745 1974
 jarno.neulaniemi@instrumenttiaijat.fi

Markus Syrjälä 

Asennusvalvonta/työnjohto 

  +358 40 544 6692

Taloushallintoamme hoitaa

Elise Lindeman

+358 400 728 461
 elise.lindeman@instrumenttiaijat.fi

Elise tarjoaa taloushallinnon ja kirjanpidon palveluita myös muille yrityksille. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteyttä.

 

Tule meille töihin!

Meillä on jatkuvasti tarve motivoituneille ja osaaville tuotannon tekijöille. Voit olla alan konkari tai vasta työuransa aloittava tai sinulla on jo oma yritys ja olet kiinnostunut yhteistyöstä. Asenne ratkaisee.

 

Ota yhteyttä ja kysy työmahdollisuuksista.

+358 20 780 9430

myynti@instrumenttiaijat.fi